Cloud Computing

Co je to Cloud Computing?

Cloud Computing lze charakterizovat jako poskytování služeb či programů uložených na serverech na internetu s tím, že uživatelé jsou k nim připojeni pomocí VPN (Virtual Privat Net) nebo pomocí klienta dané aplikace. Díky tomu má klient k dispozici výpočetní výkon, který nevlastní, ale pronajímá a který může využívat prakticky odkudkoli. Jedná se o sdílení hardwarových i softwarových prostředků s vysokou dostupností, které by si klient jinak nemohl nebo nechtěl dovolit.

Jaké výhody vám můžeme pomocí Cloudu přinést?

 • Pronajmeme Vám přesně takový výpočetní výkon, jaký v daném okamžiku potřebujete - změny (přidání i odebrání výkonu) jsme schopni provést ze dne na den.
 • Odpadá riziko vysoké počáteční investice.
 • Servery i SW za Vás provozujeme, zálohujeme, chladíme i napájíme.
 • Můžeme Vám zaručit, že celé datové centrum je zabezpečeno mnohem lépe než jeden server umístěný ve Vašich vlastních prostorách a to především z hlediska fyzické bezpečnosti, bezpečnosti napájení a ochraně před ztrátou Vašich dat.
 • Posílíme vaši mobilitu – můžete se k datovému centru připojit kdykoli, kdekoli, nezávisle na platformě (PC, mobil, auto…) a lokalitě.
 • Nemusíte investovat do vlastního SW. Princip je – kolik toho spotřebujete, tolik zaplatíte s měsíčním vyúčtováním. Odpadají tedy náklady na SW, který byste museli zakoupit, ale který by nebyl dostatečně využit.
 • Rozšíření funkcí či zvýšení výkonu probíhá přímo u nás v datovém centru. Tento systém šetří čas, náklady, dopravu i životní prostředí.
 • Veškerý SW je automaticky aktualizován, nemusíte do tohoto procesu nijak zasahovat, vše zařídíme za Vás.
 • Nemusíte provozovat vlastní infrastrukturu a věnovat čas a finance její údržbě, upgrade a update.

Jaké formy služeb Cloud Computingu poskytujeme?

Nabízíme dvě podoby služeb pro naše zákazníky:

 • Infrastruktura jako služba (Infrastructure as a Services, IaaS) – jedná se o pronájem serverového HW v dojednané konfiguraci a ve virtualizované podobě. Především jde o virtuální servery pro Vaše informační systémy, DHCP servery a datová uložiště. Hlavní výhodou tohoto přístupu je, že se o veškeré investice a provozní záležitosti týkající se HW postaráme za Vás. Neseme zodpovědnost za dodávku objednaného výpočetního výkonu a jeho propojení s Vašimi uživateli. Vlastní aplikace mohou být Vaše (například informační systém) nebo hostované, viz. další odstavec.
 • Software jako služba (Software as a Service, SaaS) – je kompletní poskytování serverového HW i SW ve formě služby, která je provozována u nás na infrastruktuře Cloud Computingu. V současné době se jedná o nejrozšířenější typ poskytování Cloud služeb. Tato služba SaaS je ideální pro ty, kteří potřebují jen běžný aplikační SW a požadují přístup odkudkoli a kdykoli. Zákazník si pronajímá v měsíčním vyhodnocovacím režimu HW a SW pro jednotlivé uživatele. Neinvestuje do aplikace samotné. Veškeré námi poskytované SW jsou v nejvyšší podporované verzi a jsou pravidelně upgradovány a updatovány.

Co je součástí služby Cloud Computingu?

 • Pronájem výpočetního výkonu
 • Pronájem diskového prostoru pro datový sklad nebo datovou zálohu
 • Pronájem výpočetního výkonu včetně Windows Server
 • Pronájem správy Active Directory
 • Pronájem poštovního serveru (včetně antivirové a antispamové ochrany) na platformě MS Exchange v několika dostupných členěních typů schránek
 • Pronájem WiFi kontroleru pro WLAN s požadavkem na bezpečnost

Jak je HW a SW zabezpečen?

 • Systém je umístěn v datovém centru s 24 hodinovou ostrahou a kamerovým systémem s řízením přístupu do dotčených prostor.
 • Systém je zálohován centrální UPS, která je backupovaná dieselagregátem.
 • Systém je konfigurován pro vysokou dostupnost (veškerá technologie je redundantní včetně připojení k operátorům).
 • Systém je chráněn robustním firewallem, antispam a antivir systémem (neřešíme však security na koncových stanicích).
 • Naše firma vlastní certifikát kvality pro zacházení s důvěrnými daty.
 • Smlouva o utajení a neposkytování informací je samozřejmostí.

V případě Vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat a vyžádat si konzultaci a cenovou nabídku.